Skip to main content

Rádi bychom na závěr projektu poděkovali všem účastníkům, kteří participovali na workshopech, konferencích a seminářích, všem zainteresovaným studentům, spolupracovníkům, a především poskytovateli podpory tohoto projektu, který nám umožnil realizovat náš záměr překračovat hranice i ve výuce, a umožnil tak výuku odborného jazyka překračujícího hranice regionu.

Fachlich - Digital - Regional: 
Wirtschaftsfachsprache Deutsch lehren und lernen
Konference se bude konat digitálně ve dnech
8. - 9. října 2020 | 
https://sncz.github.io/fadigional/

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.
reg. č. projektu: 100315788